Semperflex Optimit Odry s. r. o.

Semperflex Optimit Odry s.r.o. ist ein Unternehmen mit einer langen Tradition im Bereich der Herstellung von Kautschuk, dessen Wurzeln bis ins Jahre 1866 zurückreichen.

Semperflex Optimit Odry s. r. o.
, je firma s dlouhodobou tradicí v oblasti gumárenské výroby, jejíž kořeny sahají až do roku 1866.

Die moderne Geschichte von Optimit begann 1998, als das Unternehmen in die Semperit Gruppe integriert wurde. Heute ist Optimit einer der größten Arbeitgeber der Region. Die Semperit Gruppe ist eine der größten Kautschukproduzenten mit mehr als 10.000 Mitarbeitern in 22 Fabriken auf der ganzen Welt (Europa, Thailand, China, Indien, Malaysien und die USA).

Novodobá historie, dnes jednoho z největších zaměstnavatelů v regionu, se začala psát v roce 1998, kdy byl Optimit začleněn do koncernu Semperit. Koncern Semperit patří mezi největší gumárenské výrobce. Ve svých 22 závodech rozmístěných po celém světě (Evropa, Thajsko, Čína, Indie, Malajsie a USA) zaměstnává více než 10.000 pracovníků.

Die Produktion umfasst 4 Segmente:
SEMPERMED - Operations- und Untersuchungshandschuhe
SEMPERFLEX - Hydraulik- und Industrieschläuche
SEMPERTRANS - Förderbänder
SEMPERFORM - Bau- und Industrieformteile, Profile, Handläufe und Spezialprodukte

Výrobní program je rozčleněn do 4 segmentů:
SEMPERMED – chirurgické a vyšetřovací rukavice
SEMPERFLEX
– průmyslové a hydraulické hadice, pryžové desky
SEMPERTRANS
– dopravníkové pásy
SEMPERFORM – stavební a průmyslové profily, madla

Im Werk in Odry werden Hydraulik- und Inustrieschläuche sowie Mischungen gefertigt. Mit kontinuierlichen Investitionen in Modernisierung und neuen Technologien ist Semperflex Optimit an der Spitze seiner Branche.

V závodě v Odrách se vyrábí hydraulické a průmyslové hadice a směsi. Díky každoročním investicím do modernizace a nových technologií patří Semperflex Optimit ke špičce ve svém oboru.

Industrieschläuche werden weit verbreitet in der Bau-, Chemie- und Lebensmittelindustrie eingesetzt. Mit einer breiten Palette von Produkten hat Semperflex Optimit immer die richtigen Lösungen für seine Kunden.

Průmyslové hadice nachází široké uplatnění ve stavebním, chemickém nebo třeba také v potravinářském průmyslu. Díky široké produktové řadě nabízí Semperflex Optimit vždy to správné řešení pro své zákazníky.

Das umfangreiche Sortiment an Hydraulikschläuchen ist für anspruchsvolle Anwendungen im Bezug auf Druck, Temperatur und Impulsbeständigkeit konzipiert. Die Produktionstätte hat ihr eines Prüfzentrum (HHTC).

Hydraulické hadice
se svou ucelenou řadou jsou určeny pro aplikace, při kterých jsou kladeny vysoké nároky na tlak, teplotu a impulzní odolnost. Součástí výroby je centrální testovací centrum (HHTC), ve kterém jsou všechny produkty podle předem určených parametrů testovány.

Das Qualitätsmanagement-System ist zertifiziert nach ISO 90021:2008 und garantiert die hohe Qualität aller Produkte die von Semperflex Optimit Odry hergestellt werden.

Systém řízení kvality certifikovaný podle ISO 9001:2008 garantuje vysokou kvalitu všech produktů vyráběných v Semperflex Optimit Odry.  

Contact

Semperflex Hydraulics
Fr. Ilse Teix
T +43 2630 310 201
Send e-mail

Semperflex Industrial
Fr. Ute Holzer
T +43 2630 310 388
Send e-mail