Semperflex Optimit Odry s. r. o.

Jeden z největších výrobců hadic na světě!

Semperflex Optimit je jedním z největších výrobců průmyslových a hydraulických hadic na světě a přibližně 90 % své produkce vyváží na zahraniční trhy. S více než 870 zaměstnanci je tato společnost také jedním z největších zaměstnavatelů v regionu.

Chcete se stát součástí týmu Semperflex Optimit Odry?

Podívejte se na naši aktuální nabídku práce:V dlouhodobé strategii do roku 2020 je jedním z cílů etablovat se také na kontinentech Asie a USA. S tímto cílem také koresponduje masivní investování do nových technologií a zvyšování kapacit.

Od roku 1998 - 2017 zde bylo zainvestováno cca 3,5 mld korun do modernizace a nových technologií, díky kterým patří Semperflex Optimit ke špičce ve svém oboru.

Nejnovější investiční práce zahrnovaly :

  • novou technologii výroby průmyslových hadic s volnou vulkanizací, která v roce 2016 zvýšila kapacitu a umožnila výrobu šetrnější k životnímu prostředí.
  • kompletně nový výrobní proces na kovových trnech v roce 2016.
  • výstavbu nové haly na hydraulické hadice se zahájením výroby koncem roku 2017.

Další investice již probíhající v roce 2018:

  • novou halu na výrobu hydraulických hadic pro další navýšení kapacity
  • rozšíření stávajícího skladu hotových výrobků

Semperflex Optimit je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji.

V letech 2013, 2014, 2016 a 2017 získala společnost ocenění v soutěži Štika Moravskoslezského kraje (MSK). V roce 2015 získala ocenění za přínos k rozvoji MSK.

 

Váš spolehlivý dlouhodobý partner!

Historie společnosti Semperflex Optimit se začala psát již v roce 1866 před více než 150 lety. Od roku 1998 je společnost se sídlem v Odrách členem rakouské skupiny Semperit, která se řadí mezi největší světové výrobce výrobků z pryže.Sídlem této rakouské společnosti s tradicí od roku 1824 je Vídeň. Skupina Semperit zaměstnává celosvětově přibližně 6 500 lidí. Skupina má ve světě 22 výrobních závodů a mnoho prodejních zastoupení v Evropě, Asii, Austrálii a Americe.

Váš špičkový partner v oblasti výroby hydraulických a průmyslových hadic!

Divize Semperflex Hydraulics zahrnuje vývoj, výrobu a prodej vysoce kvalitních hydraulických hadic pro průmyslové, těžební a další specializované použití. Se svou ucelenou řadou jsou určeny pro aplikace, při kterých jsou kladeny vysoké nároky na tlak, teplotu a impulzní odolnost.

 

 

Divize Semperflex Industrial vám nabídne správné řešení v oblasti průmyslových hadic, ať se jedná o chemický průmysl, stavební průmysl, potravinářský průmysl nebo recyklaci.

Se svou ucelenou řadou jsou určeny pro aplikace, při kterých jsou kladeny vysoké nároky na tlak, teplotu a impulzní odolnost. Součástí výroby je centrální testovací centrum (HTC), ve kterém jsou všechny produkty podle předem určených parametrů testovány.

Iniciativní tým vývojářů a techniků spolu se systémem kontroly kvality certifikovaným podle norem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a OHSAS 18001:2007 zajišťují charakteristickou vysokou kvalitu našich výrobků.

Výroba hadic je naší vášní!

 

© Copyright 2018 Semperflex

Semperflex Optimit s.r.o.

Vitkovskà ul. 391/29
CZ-74235 Odry

T: + 420 / 556 763 365
F: + 420 / 556 763 197
E-mail: sales.odry@semperitgroup.com

Semperflex Optimit
T + 420 / 556 763 365
Send e-mail